Polityka Prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

            stron internetowych http://priori.pl/
           
jest  PRIORI NIERUCHOMOŚCI RAFAŁ T. DUDEK

z siedzibą przy ul. Ratuszowa 24, I piętro, 59-800 Lubań

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem

            NIP: 613-146-23-65, REGON: 020934610

            adres poczty elektronicznej: r.dudek@priori.pl

zwanym dalej „Administratorem", będąc jednocześnie Usługodawcą.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami

            dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw,

            prosimy o kontakt bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych

            na adres email: r.dudek@priori.pl  

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie

            danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922)

            oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

            2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
            aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

(Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000),

 1. Państwa dane osobowe są również przetwarzane zgodnie z   Rozporządzeniem Parlamentu

            Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

 1. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,

            a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

-        przetwarzane zgodnie z prawem,

-        zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

-        merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach: 

a) udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez wysłane maile lub kontakt     telefoniczny:

- podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest    dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umów, w naszym przypadku handlowych i usługowych

b) ewentualnego wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych
- podstawą prawną tych działań jest Państwa dobrowolna zgoda składana na udostępnianych formularzach zgód.

 1. Strona internetowa pełni funkcję informacyjną, silnik bazy danych nie zawiera żadnych mechanizmów zbierających dane o użytkowniku strony. 
 1. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 1. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
  W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 
 1. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH 
 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 1. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. 
 1. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 1. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości. 
 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 45 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 1. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać  do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 1. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie PDF zawierających historię Państwa zapytań. 

            Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa        uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).

 1. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować
  bezpośrednio do  Administratora Danych Osobowych

na adres e-mail r.dudek@priori.pl 

 1. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu

            nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim             (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Prawdopodobnie będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych, a nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.

 

 1. PLIKI "COOKIES" 
 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies". Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 1. Instalacja plików „cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 1. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

            a) sesyjne

            b) Cookies" „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu

                 końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej) 

 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies" do swojego

             komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach     oprogramowania (przeglądarki internetowej).