Klauzula RODO

Szanowni Państwo

     Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej  o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszło w życie z dniem 25.05.2018r

jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

             Administratorem danych osobowych jest
PRIORI NIERUCHOMOŚCI RAFAŁ T. DUDEK z siedzibą przy ul. Ratuszowa 24, I piętro,

59-800 Lubań, e-mail r.dudek@priori.pl 

   Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania pojawiające się w wysłanych mailach lub bezpośrednich kontaktach i kontaktach telefonicznych, zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do realizacji zawarcia umowy i postanowień w trakcie jej trwania.

   Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej Firmy.

    Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa o działalności gospodarczej (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartych umów handlowych, podstawie obowiązującej litery prawa. 

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody                  w dowolnym momencie opierając się o aktualne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

   Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

    Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością PRIORI NIERUCHOMOŚCI RAFAŁ T. DUDEK z siedzibą przy ul. Ratuszowa 24, I piętro, 59-800 Lubań,  jest warunkiem realizacji w/w zadań.

 Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

 Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - tzw. RODO).

 

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.